ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: خلاقیت ، دیوید بوهم ، فیزیک ، روانشاسی

درباره خلاقیت - دیوید بوهم

که چرا دانشمندان بسیار عمیق به کارشان علاقمند می شوند؟ بوهم می نویسد اگر با دانشمندان صحبت کنیم درخواهیم یافت که فایده برای دانشمندان اهمیت ثانویه دارد. در آنصورت این پرسش مطرح است که چرا آنها که اهمیت چندانی برای فایده ی کارهایشان قائل نیستند چنین سختکوشانه و عمیق با کارشان درگیر می شوند؟ دیوید بوهم می نویسد پاسخ این است که دانشمندان بدنبال


 
 
ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٥  کلمات کلیدی: فیزیک ، انیشتین و داروین
 

انیشتین و داروین

 

داستان دو نظریه در گفت وگو با نیل دوگراس تایسون ستاره شناس و مشکل تکامل

آلن بویل

ترجمه:کاوه فیض اللهى

دانشمندى سر برآورد با شیوه اى نو در تبیین زیست شناسى و یک نسل بعد دانشمند دیگرى سر برآورد با شیوه اى نو در تبیین فیزیک. اکنون پس از یک قرن بررسى موشکافانه هر دو تبیین هنوز کاملاً به اعتبار خویش باقى اند. اما