تاریخ کشف این پدیده علمی به سال های 1897 تا 1912 میلادی باز می گردد . در آن زمان دکتر هرمان سوبودا, استاد روانشناس دانشگاه وین(اتریش ) در تحقیقات خود متوجهشد که حالت جسمی و احساسی بیماران او به صورت چرخه ای است . وی با .....