از بــاغ می ‌برنــــد چـراغانی ‌ات کننــــد

ای گل گمان مکن به شب جشن می ‌روی

                                                            شاید به خاک مـرده‌ای ارزانی ‌ات کنند

 

     یک نقطـه بیش فرق رحـیم و رجـیم نیست

                                                            از نقطه‌ ای بترس که شیطانی ات کنند

 

     آب طلب نکــــرده همیشــه مـــــراد نیست

                                                            گاهی بهانه‌ای است که قربانی ‌ات کنند

 

 

     (فاضل نظری)

/ 0 نظر / 57 بازدید